يمكنك تعيين cols لتدفق الشلال

لوريم ipsum دولور الجلوس amet، consectetur adipiscing إيليت. بروين بريتيوم، ديام في consequat imperdiet، سابين nibh egestas est، سيد interdum فيليس ligula تيلوس. نام ac nulla تيلوس. موريس فيليس ماسا، لاسينيا كويس كونفاليس إيجيت، فيوجيات إيرات. دونيك elementum فيفيرا لوريم، وآخرون semper ريسوس eleifend وآخرون. في السيرة الذاتية تيلوس الجلوس amet sem accumsan ماتيس quis et orci. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, ناستور سخرية موس.